Skip to main content

2022 Missouri AFL-CIO COPE Endorsements

Stephen Webber
Social share icons

Here are our 2022 Missouri AFL-CIO, COPE Endorsements! Vote PRO-Union to build a better Missouri! 

MO      Senate  MO      Trudy Busch-Valentine (D)

MO      Auditor MO      Alan Green (D)

MO      CD        1          Cori Bush (D)

MO      CD        2          Trish Gunby (D)

MO      CD        5          Emmanual Cleaver (D)

MO      SD        4          Karla May (D)

MO      SD        14        Brian Williams (D)

MO      SD        18        Ayanna Shivers (D)

MO      SD        22        Ben Hagin   (D)

MO      SD        24        Tracy McCreery (D)

MO      SD        26        John Kiehne (D)

MO      SD        34        Sarah Shorter (D)

MO      HD       1          Jess Piper (D)

MO      HD       8          Alyssa Dial (D)

MO      HD       11        Brenda Shields (R)

MO      HD       12        Jamie Johnson (D)

MO      HD       14        Ashley Aune (D)

MO      HD       15        Maggie Nurrenbern (D)

MO      HD       16        Fantasia Bernauer (D)

MO      HD       17        Mark Ellebracht (D)

MO      HD       18        Eric Woods (D)

MO      HD       19        Ingrid Burnett (D)

MO      HD       20        Mike Englert (D)

MO      HD       21        Robert Sauls (D)

MO      HD       22        Yolanda Young (D)

MO      HD       23        Michael Johnson (D)

MO      HD       24        Emily Weber (D)

MO      HD       25        Patty Lewis (D)

MO      HD       26        Ashley  Bland Manlove (D)

MO      HD       27        Richard Brown (D)

MO      HD       28        Jerome Barnes (D)

MO      HD       29        Aaron  Crossley (D)

MO      HD       30        Sonia Nizami  (D)

MO      HD       31        Robert  McCourt (D)

MO      HD       32        Janice   Brill (D)

MO      HD       34        Kemp Strickler (D)

MO      HD       35        Keri Ingle (D)

MO      HD       36        Anthony  Ealy (D)

MO      HD       37        Mark Sharp (D)

MO      HD       40        Chad Perkins (R)

MO      HD       41        Doyle Justus (R)

MO      HD       44        Dave Raithel  (D)

MO      HD       45        Kathy Steinhoff (D)

MO      HD       46        Davd  Tyson Smith (D)

MO      HD       47        Adrian  Plank (D)

MO      HD       49        Jessica  Sliz (D)

MO      HD       50        Doug Mann (D)

MO      HD       52        Rene Vance (D)

MO      HD       56        Patty    Johnson (D)

MO      HD       63        Tricia Byrnes (R)

MO      HD       65        Eric Nowicki (R)

MO      HD       66        Marlene Terry (D)

MO      HD       68        Jay Mosley (D)

MO      HD       69        Jessica  DeVoto (D)

MO      HD       70        Gretchen Bangert (D)

MO      HD       71        LaDonna Appelbuam (D)

MO      HD       72        Doug Clemens (D)

MO      HD       73        Raychel Proudie (D)

MO      HD       74        Kevin Windham(D)

MO      HD       75        Alan Gray (D)

MO      HD       76        Marion Anderson (D)

MO      HD       77        Kimberly-Ann Collins (D)

MO      HD       78        Rasheen Aldridge (D)

MO      HD       79        LaKeySha Bosley(D)

MO      HD       80        Peter Merideth (D)

MO      HD       81        Steve Butz (D)

MO      HD       82        Donna Baringer (D)

MO      HD       83        Sarah Unsicker (D)

MO      HD       86        Joe Adams (D)

MO      HD       87        Paula Brown (D)

MO      HD       90        Barbara  Phifer  (D)

MO      HD       91        Jo  Doll (D)

MO      HD       92        Michael Burton (D)

MO      HD       93        Bridget Walsh Moore (D)

MO      HD       94        Kyle Kerns  (D)

MO      HD       95        Ann Zimpfer (D)

MO      HD       96        Leslie Darrington (D)

MO      HD       97        David Casteel (R)

MO      HD       98        Deb Lavender  (D)

MO      HD       99        Ian Mackey (D)

MO      HD       100      Colin Lovett (D)

MO      HD       101      Melissa Greenstein (D)

MO      HD       104      Greg  Upchurch (D)

MO      HD       105      Cindy Berne (D)

MO      HD       106      Ron  Odenthal (D)

MO      HD       107      Tracy  Grundy (D)

MO      HD       108      Susan Shumway (D)

MO      HD       112      Renee Reuter  (R)

MO      HD       113      Phil Amato  (R)

MO      HD       114      Ken Waller  (R)

MO      HD       115      Cyndi Buchheit-Courtway (R)

MO      HD       132      Crystal Quade (D)

MO      HD       133      Amy Blansit (D)

MO      HD       134      Samantha Deaton (D)

MO      HD       135      Betsy Fogle (D)

MO      HD       136      Stephanie Hein (D)

MO      HD       147      Andy Leighton (D)

MO      Marajuna Legalization Ballot Intiative    MO      Support           

MO      Constitutional Convention Referendum MO      Oppose           

MO      County Executive          St. Louis            Sam Page (D)

MO      Prosecuting Attorney    St. Louis            Wesley Bell  (D)

MO      County Assessor            St. Louis            Jake Zimmerman (D)

MO      St. Louis County Council            1          Rita Heard Days (D)

MO      St. Louis County Council 3          Vicki Englund( D)

MO      St. Louis County Council 5          Lisa Clancy (D)

MO      St. Louis County Council 7          Kristine Callis (D)

MO      County Executive          St. Charles        Steve Ehlmann (R)

MO      Prosecuting Attorney    St. Charles        Tim Lohmar (R)

MO      Judge Divison 9 St. Charles        Steve Sandcork (R)

MO      Judge Divison 11           St. Charles        Dwayne Johnson (R)

MO      St. Charles County Council         3          Mike  Elam (R)

MO      St. Charles County Council         5          Terry Hollander (R)

MO      St. Charles County Council         7          John  White (R)

MO      County Executive          Jefferson County           Dennis Gannon (R)

MO      Jefferson County Council           1          Brian Haskins (R)

MO      Jefferson County Council           7          Bob Tulluk (R)

MO      Prosecuting Attorney    Jefferson County           Trisha Stefanski (R)

MO      County Clerk     Jefferson County           Jeannie Goff (R)

MO      County Collector           Jefferson County           Michelle Worth  (R)

MO      County Auditor Jefferson County           Kristy April (R)

MO      Prosecuting Attorney    St. Francois County       Melissa Gilliam  (R)

MO      County Commissoner    Boone County   Kip Kendrick (D)

MO      County Executive          Jackson County Frank White (D)

MO      Jackson County Legislator          JC-1      Manny Abarca (D)

MO      Jackson County Legislator          JC-2      Venessa Huskey (D)

MO      Jackson County Legislator          JC-3      Charlie Franklin (D)

MO      Jackson County Legislator          JC-4      DaRon McGee (D)

MO      Jackson County Legislator          JC-5      Jeanie Lauer (D)

MO      Jackson County Legislator          JC-1 At Large     JalenAnderson (D)

MO      Jackson County Legislator          JC-2 At Large     Donna Peyton (D)

MO      Jackson County Legislator          JC-3 At Large     Megan Marshall (D)

MO      Platte County Presiding Commissioner   Platte County    John DeFoor(D)

MO      Clay County Eastern Commissioner        Eastern Clay- Seat 2       Sherry Duffett (D)

MO      Clay County Western Commissioner       Western Clay- Seat 2     Scott Wagner (D)